εDaDa

Reinterpretează și reînnoiește curentul dadaist, oferindu-i astfel o nouă înțelegere în contextul contemporan 

Azi, εpsilon spune “DaDa”! Așadar, ne aflăm în fața unei conexiuni la trecutul artei din România. Dadasimul este un curent artistic de avangarda, lansat la Zurich, in 1916, de către un grup de artiști și scriitori, printre care și românii Tristan Tzara si Marcel Iancu, reuniți în așa-zisul “Cabaret Voltaire”, fondat de ei. Numele curentului se trage de la cuvântul “dada”, găsit întâmplător într-un dicționar. Ca și alte mișcări de avangarda, dadaismul s-a manifestat în artă și literatură ca un act de revolta împotriva valorilor burgheze pe care promotorii încercau sa le persifleze și sa le discrediteze, în numele unei noi estetici care afirma independența absolută a individului. Tinerii artiști ai echipei FITT își propun să reînvie spiritul Dada, dar prin ochii tinerilor artiști εpsilon. Lucrările lor combină spiritul dadaist de rebeliune, nonconformism și experimentare cu noile tehnologii digitale și cu mediul online, pentru a crea o formă nouă și provocatoare de artă. 

Prima ediție

La prima ediție, εDADA este un atelier de grafică și artă digitală inovator, situat în inima orașului Timișoara, adăpostind talentele a 15 tineri artiști plastici. Acesta nu este doar un spațiu de creație, ci și un microcosmos al tinereții, al revoltei și al introspecției. Inspirat de mișcarea Dada, cunoscută pentru subversivitatea sa și îndrăzneala de a sfida normele artistice, εDADA captează în grafică tumultuoasele vocea tinerilor artiști din toate domeniile artistice din Timișoara. 

Atelierul se concentrează pe a dezvălui opiniile și concluziile tinerilor artiști despre oportunitățile și provocările cu care se confruntă în contextul unui program de Capitală Europeană a Culturii. Lucrările rezultate sunt o fuziune de absurditate, frumusețe și realism brutal, oglindind complexitatea trăirilor tinerești.  

Folosind tehnici variate, de la monotype la colaje digitale, artiștii exprimă sentimente variate: de la exaltare și speranță la frustrare și scepticism. Oricare ar fi tematica — fie că este vorba de lipsa de finanțare, de problematizarea identității culturale sau de entuziasmul generat de oportunități internaționale — fiecare operă de artă vorbește despre o generație în plină schimbare, la răscruce de drumuri.

Lucrările la εDADA nu sunt doar simple imagini; ele sunt și instrumente de dialog și de angajament civic. Astfel, atelierul nu doar că face artă, dar își propune și să fie un catalizator pentru discuții și acțiuni concrete în rândul comunității locale. 

În εDADA, tinerii nu sunt “valori neglijabile”, ci protagoniști și comentatori ai vieții culturale din Timișoara. Atelierul se aliniază perfect cu ethosul mișcării artistice εpsilon, punând tineretul și arta sa sub reflectoarele atenției publice, pentru a stimula nu doar aprecierea estetică, ci și introspecția socială și responsabilitatea civică.